Absent sina Tatay

MP-KNN teamNews ArchivesLeave a Comment

Ni Eva Callueng

“Maalwal ang aming pamumuhay higit sa aming mga kapitbahay pero may isang bagay na parang kulang, yun ay ang aking Tatay”—Ronald, 23…