Holiday RH discussions

MP-KNN teamUncategorizedLeave a Comment

Text and photo by Eva Callueng

Natapos na naman ang bakasyon kung saan nagkaroon ng pagkakataon na muling magkita-kita mula sa abalang buhay ang mga magkakamag-anak. Nariyan ang …