Youth for workers: Labor Day in photos

MP-KNN team#YouthReporters, Community & Culture, Gallery, Youth in ActionLeave a Comment

“Unang una, mga kabataan, hindi lang mga estudyante, kasi tayu-tayo rin naman ang magmamana ng industriya. Tayo rin naman ang magmamana nung hanap-buhay na ginagawa ng mga manggagawa. Pangalawa, ang mga pesante, sila ang sinasandigan ng ating bayan. Sila ang lumilikha ng mga produkto natin. Dahil sila ang lumilikha ng mga produkto at commodities, sila ang lumilikha rin ng ating kasaysayan. Talagang nakatayo ang lipunan sa uring manggagawa. (Bryan Ezra Cainglet Gonzales, 19, STAND UP CMC, UP Journalism Club, Alay Sining) | Photo by Luis Hidalgo/MP-KNN

It is during this day of the year when the working class comes together not only in the Philippines, but also across the world: the International Workers’ Day, or simply Labor Day, during the first of May.

Called “Araw ng mga Manggagawa” in the Philippines, people band together and march under the blistering heat of the sun to voice out their grievances and to advocate for their rights. It is an event participated in by many, led by laborers, workers, activists and advocates, as well as the youth.

On a typical summer day, they could be at the beach, enjoying the heat of the sun, just like others. But every first of May, they choose to be one with the plight of the laborers—still basking under the sun, only with a different kind of heat: the heat of camaraderie.

Students from UP Diliman gather at the Oblation Plaza early in the morning for the May 1 mobilization. | Photo by Pau Requesto/MP-KNN

Students from UP Diliman gather at the Oblation Plaza early in the morning for the May 1 mobilization. | Photo by Pau Requesto/MP-KNN

Students hold placards in front of UST. | Photo by Pau Requesto/MP-KNN

Students hold placards in front of UST. | Photo by Pau Requesto/MP-KNN

A Fine Arts student created a hat with a call to increase the minimum wage of workers. “Kailangan i-link ng youth ‘yung struggle niya sa workers kasi parehas lang tayo ng ginagalawan na lipunan. And bilang mga estudyante, pagka-graduate natin, magiging problema rin natin ‘yung mga problema ng mga workers. And ‘yung mga magulang natin, nagta-trabaho rin ‘yan. Nagsu-suffer sila sa napakababang sahod.’Yung sahod na ‘yun, ‘yun rin ‘yung inaasahan natin magpapaaral sa atin. Mahalaga na hindi natin tignan na hiwa-hiwalay ng kung ano mang sektor lalo na ng mga kabataan at ng mga manggagawa.” | Photo by Pau Requesto/MP-KNN

A Fine Arts student created a hat with a call to increase the minimum wage of workers. “Kailangan i-link ng youth ‘yung struggle niya sa workers kasi parehas lang tayo ng ginagalawan na lipunan. And bilang mga estudyante, pagka-graduate natin, magiging problema rin natin ‘yung mga problema ng mga workers. And ‘yung mga magulang natin, nagta-trabaho rin ‘yan. Nagsu-suffer sila sa napakababang sahod.’Yung sahod na ‘yun, ‘yun rin ‘yung inaasahan natin magpapaaral sa atin. Mahalaga na hindi natin tignan na hiwa-hiwalay ng kung ano mang sektor lalo na ng mga kabataan at ng mga manggagawa.” | Photo by Pau Requesto/MP-KNN

A worker from Pentagon Steel Corp. discusses the conditions of workers with a group of students. | Photo by Pau Requesto/MP-KNN

A worker from Pentagon Steel Corp. discusses the conditions of workers with a group of students. | Photo by Pau Requesto/MP-KNN

Students criticize the K-12 system for being export-oriented. Youth groups say that the educational system produces graduates that are “ready for export.” | Photo by Pau Requesto/MP-KNN

Students criticize the K-12 system for being export-oriented. Youth groups say that the educational system produces graduates that are “ready for export.” | Photo by Pau Requesto/MP-KNN

Student-leaders stand at the forefront of the youth sector in the May 1 mobilization. | Photo by Pau Requesto/MP-KNN

Student-leaders stand at the forefront of the youth sector in the May 1 mobilization. | Photo by Pau Requesto/MP-KNN

Perhaps it may still come as a surprise to some, but there are members of the youth sector who participate in symbolic events such as the Labor Day rallies. And these youths are usually the leaders in their own locales, such as student-leaders from schools and universities, and leaders in local youth organizations. They believe that as young as they are, they should be one with the masses and be in-the-know of the social issues that our society is facing.

“Kaya tayo nakikiisa sa laban ng mga manggagawa dahil lahat naman ng ginagamit natin, ay likha ng mga manggagawa. At pinatunayan nila sa mahabang history natin na yung mga pinakang exploited, tulad ng mga manggagawa, sila yung lumilikha ng kasaysayan, at sila lang talaga yung tunay na capable na mag-bring about ng genuine social change kapag nakikiisa tayo sa kanila.” (Norwin Gonzales, 22, League of Filipino Students-UP Diliman) | Photo by Luis Hidalgo/MP-KNN

“Kaya tayo nakikiisa sa laban ng mga manggagawa dahil lahat naman ng ginagamit natin, ay likha ng mga manggagawa. At pinatunayan nila sa mahabang history natin na yung mga pinakang exploited, tulad ng mga manggagawa, sila yung lumilikha ng kasaysayan, at sila lang talaga yung tunay na capable na mag-bring about ng genuine social change kapag nakikiisa tayo sa kanila.” (Norwin Gonzales, 22, League of Filipino Students-UP Diliman) | Photo by Luis Hidalgo/MP-KNN

“Pinakamalaking porsiyento ng unemployed sa Pilipinas ay hanay ng kabataan. Talagang imperative para sa ating mga kabataan na lumahok sa pagkilos ngayong pandaigdigang araw ng paggawa, dahil kung hindi tayo ngayon lalahok mga kabataan, ano na na lang yung lipunan na ipapamana natin sa mga magiging anak natin?” (James Relativo, 23, Anakbayan National / Train Riders Network) | Photo by Luis Hidalgo/MP-KNN

“Pinakamalaking porsiyento ng unemployed sa Pilipinas ay hanay ng kabataan. Talagang imperative para sa ating mga kabataan na lumahok sa pagkilos ngayong pandaigdigang araw ng paggawa, dahil kung hindi tayo ngayon lalahok mga kabataan, ano na na lang yung lipunan na ipapamana natin sa mga magiging anak natin?” (James Relativo, 23, Anakbayan National / Train Riders Network) | Photo by Luis Hidalgo/MP-KNN

“Siyempre kailangan ang mga kabataan sa pakikiisa sa laban ng mga manggagawa dahil sino pa ang magpapatuloy sa laban ng mga manggagawa para sa nakabubuhay na sahod, para sa lokal na trabaho dito sa bansa natin, para sa makatarungang working conditions, kung walang mga kabataan na magpapatuloy ng mga pinaglalaban ng mga manggagawa sa panahon ngayon? Dagdag pa, maraming porsiyento rin naman sa mga manggagawa ngayon ay mga kabataan din mismo. So mahalagang mahalaga na lumahok ang mga kabataan kung nais ng kabataan ng mas maaliwalas, mas maunlad, mas makatarungan na kinabukasan? (Marlon Lester Gueta, 22, National Chairperson, National Network of Agrarian Reform Advocates—Youth) | Photo by Luis Hidalgo/MP-KNN

“Siyempre kailangan ang mga kabataan sa pakikiisa sa laban ng mga manggagawa dahil sino pa ang magpapatuloy sa laban ng mga manggagawa para sa nakabubuhay na sahod, para sa lokal na trabaho dito sa bansa natin, para sa makatarungang working conditions, kung walang mga kabataan na magpapatuloy ng mga pinaglalaban ng mga manggagawa sa panahon ngayon? Dagdag pa, maraming porsiyento rin naman sa mga manggagawa ngayon ay mga kabataan din mismo. So mahalagang mahalaga na lumahok ang mga kabataan kung nais ng kabataan ng mas maaliwalas, mas maunlad, mas makatarungan na kinabukasan? (Marlon Lester Gueta, 22, National Chairperson, National Network of Agrarian Reform Advocates—Youth) | Photo by Luis Hidalgo/MP-KNN

“Kailangan makiisa ng mga kabataan sa laban ng manggagawa dahil unang una, sila ang susunod na magiging kabilang hanay ng mga manggagawa. Kailangan nila maipakita na sila ay may alam at may pakialam tungkol sa issue ng mga manggagawa dahil mayroon tayong tunguhin na isang lipunan kung saan walang pagsasamantala, isang lipunan kung saan mayroong sapat na trabaho para sa mga mamamayan at mayroong sahod na nakabubuhay.” (Kriz Santos, 21, Gabriela Youth) | Photo by Luis Hidalgo/MP-KNN

“Kailangan makiisa ng mga kabataan sa laban ng manggagawa dahil unang una, sila ang susunod na magiging kabilang hanay ng mga manggagawa. Kailangan nila maipakita na sila ay may alam at may pakialam tungkol sa issue ng mga manggagawa dahil mayroon tayong tunguhin na isang lipunan kung saan walang pagsasamantala, isang lipunan kung saan mayroong sapat na trabaho para sa mga mamamayan at mayroong sahod na nakabubuhay.” (Kriz Santos, 21, Gabriela Youth) | Photo by Luis Hidalgo/MP-KNN

“Mahalaga na ang kabataan ay makilahok sa laban ng mga manggagawa kasi yung issue ng manggagawa ay direktang lapat na lapat sa sikmura ng mga kabataan. Yung laban ng mga manggagawa ay laban din ng kabataan.” (Breenan Wilson Jaylo, 24, Anakbayan) | Photo by Luis Hidalgo/MP-KNN

“Mahalaga na ang kabataan ay makilahok sa laban ng mga manggagawa kasi yung issue ng manggagawa ay direktang lapat na lapat sa sikmura ng mga kabataan. Yung laban ng mga manggagawa ay laban din ng kabataan.” (Breenan Wilson Jaylo, 24, Anakbayan) | Photo by Luis Hidalgo/MP-KNN

(Left) “Importante na makilahok ang mga kabataan ngayong Araw ng mga Manggagawa dahil tayo rin naman yung magpapatuloy ng laban ng mga manggagawa natin ngayon, at kalian pa ba tayo magsisimula kung hindi rin naman ngayon?” (Mikhaela Dimpas, 18, Union of Journalists of the Philippines UP Diliman) (Right) “Hindi hiwalay ang issue ng mga manggagawa sa mga issue na kinakaharap din ng mga kabataan.” (Karen Macalalad, 17, Union of Journalists of the Philippines UP Diliman) | Photo by Luis Hidalgo/MP-KNN

(Left) “Importante na makilahok ang mga kabataan ngayong Araw ng mga Manggagawa dahil tayo rin naman yung magpapatuloy ng laban ng mga manggagawa natin ngayon, at kalian pa ba tayo magsisimula kung hindi rin naman ngayon?” (Mikhaela Dimpas, 18, Union of Journalists of the Philippines UP Diliman)
(Right) “Hindi hiwalay ang issue ng mga manggagawa sa mga issue na kinakaharap din ng mga kabataan.” (Karen Macalalad, 17, Union of Journalists of the Philippines UP Diliman) | Photo by Luis Hidalgo/MP-KNN

“Unang una, mga kabataan, hindi lang mga estudyante, kasi tayu-tayo rin naman ang magmamana ng industriya. Tayo rin naman ang magmamana nung hanap-buhay na ginagawa ng mga manggagawa. Pangalawa, ang mga pesante, sila ang sinasandigan ng ating bayan. Sila ang lumilikha ng mga produkto natin. Dahil sila ang lumilikha ng mga produkto at commodities, sila ang lumilikha rin ng ating kasaysayan. Talagang nakatayo ang lipunan sa uring manggagawa. (Bryan Ezra Cainglet Gonzales, 19, STAND UP CMC, UP Journalism Club, Alay Sining) | Photo by Luis Hidalgo/MP-KNN

“Unang una, mga kabataan, hindi lang mga estudyante, kasi tayu-tayo rin naman ang magmamana ng industriya. Tayo rin naman ang magmamana nung hanap-buhay na ginagawa ng mga manggagawa. Pangalawa, ang mga pesante, sila ang sinasandigan ng ating bayan. Sila ang lumilikha ng mga produkto natin. Dahil sila ang lumilikha ng mga produkto at commodities, sila ang lumilikha rin ng ating kasaysayan. Talagang nakatayo ang lipunan sa uring manggagawa. (Bryan Ezra Cainglet Gonzales, 19, STAND UP CMC, UP Journalism Club, Alay Sining) | Photo by Luis Hidalgo/MP-KNN

But of course, it’s not only in Manila where youth leaders join in the mobilizations during May 1. The Labor Day rallies are also held in different parts of the country by different groups of people. It’s the same day with a different set of people, but united by the same purpose. As in the case in Angeles City, Pampanga, the youth sector joined the People’s Forum and Unity March organized by All Workers Unity-Central Luzon.

Religious leaders led the mob for an ecumenical mass, which was then followed by statements of organizations for Labor Day. | Photo by Yna Calamiong/MP-KNN

Religious leaders led the mob for an ecumenical mass, which was then followed by statements of organizations for Labor Day. | Photo by Yna Calamiong/MP-KNN

“Ramdam [nating kabataan] kung ano ang mga patakaran ipinatutupad ng rehimeng US-Aquino; tumatagos din ‘yan sa mga kabataan. Sa hirap ng buhay ay tumitindi pa ‘yung mga bayarin sa paaralan. At sa edukasyon, mayroon din naman sariling mga neoliberal na patakaran ang pamahalaan kagaya noong Road Map for Public Higher Education Reform at K to 12. Sa madaling salita, ang uring manggagawa at mag-aaral ay iisa lang ang hangaring makalaya sa mga patakarang ito. Ang papel ng mga kabataan ay sumanib sa lakas ng manggagawa dahil tayo ay may kakayahan na magpropaganda at may kakayahan magmartsa sa lansangan. Sa ating pagkakaisa ay makakamit ang kalayaan mula sa mga naghaharing uri.” (Arli, 20) | Photo by Yna Calamiong/MP-KNN

“Ramdam [nating kabataan] kung ano ang mga patakaran ipinatutupad ng rehimeng US-Aquino; tumatagos din ‘yan sa mga kabataan. Sa hirap ng buhay ay tumitindi pa ‘yung mga bayarin sa paaralan. At sa edukasyon, mayroon din naman sariling mga neoliberal na patakaran ang pamahalaan kagaya noong Road Map for Public Higher Education Reform at K to 12. Sa madaling salita, ang uring manggagawa at mag-aaral ay iisa lang ang hangaring makalaya sa mga patakarang ito. Ang papel ng mga kabataan ay sumanib sa lakas ng manggagawa dahil tayo ay may kakayahan na magpropaganda at may kakayahan magmartsa sa lansangan. Sa ating pagkakaisa ay makakamit ang kalayaan mula sa mga naghaharing uri.” (Arli, 20) | Photo by Yna Calamiong/MP-KNN

Parents also brought with them their children who were on their summer break. | Photo by Yna Calamiong/MP-KNN

Parents also brought with them their children who were on their summer break. | Photo by Yna Calamiong/MP-KNN

Today’s youth are the leaders of tomorrow. We hold the power to evoke the changes our world needs. All we need to do is to recognize our capabilities, be aware of the issues at hand, and, most importantly, be courageous enough to take the first step to action. The decisions and small steps we make today can one day make ripples that catalyze change.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *