Recycled Diapers

MP-KNN teamCommunity & CultureLeave a Comment

Malinaw na hirap silang buhayin ang batang iyon lalo pa’t sila na rin ang tumatayong ina’t ama nito sa panahong nitong lubhang nakaasa lamang ang sanggol sa kaniyang tagapag-alaga.