Pangamba ng HIV AIDS

MP-KNN teamNews ArchivesLeave a Comment

Ni Eva Callueng

Nasa elementarya ako noong una kong marinig ang acronym na AIDS. Mas madalas iyon kaysa sa HIV, at ang koneksiyon nila ay sa mas matandang edad ko na higit na nakonekt…